tisdag 15 juni 2010

Dags att summera den totalitära högeralliansens 4 år vid makten

"Varning för en lång, spretig och osammanhängande text"

Jag är utvecklingsoptimist och trots allt jag vill förändra och utveckla är jag av den bestämda åsikten att vi lever i den bästa av tider, hittills, för det kommer fortsatt bli bättre för varje år som går. Utvecklingen går definitivt för långsamt men i det långa loppet segrar förnuftet, och framåtskridandet gör att människan får det gradvis bättre.

Tillfälliga hack i historien med felbeslut, lågkonjukturer och till och med längre perioder av mörker förtar inte den långa positiva resan som mänskligheten haft och som intensifierades under 1800-talet och fortsätter in i våra dagar. Det gäller dock att strida och vara vaksam för alla signaler som pekar i fel riktning och mota dessa i tid. Den svenska socialiseringen bröts t ex under 80-talet som annars hade kunnat ta oss in i mörka tider och nu är vi mitt inne i en viktig period igen.

Vår alliansregim har förstås bidragit med en hel del saker under sina 4 år vid makten. En del saker positiva men en hel del har tagit helt fel riktning. Det finns anledning att tydligt ta avstånd från totalitära tendenser kring övervakning, reglering, censur och åsidosättandet av individens frihet. Överdriver jag? Tycker jag inte. Läs denna definition av totalitarism som Wikipedia presenterar.

"Totalitarism är ett modernt samlande begrepp för politiska idéer och system som förespråkar en centraliserad och absolut makt utan nödvändigvis hänsyn till mänskliga rättigheter, folkets åsikter eller personlig integritet. Praktiserad totalitarism har uteslutet genom historien använt sig utav någon typ av censur och hämmande av yttrandefrihet hos befolkningen i det avgränsade området".

Tänk med detta i bakhuvudet igenom de senaste årens samlade resultat av telekompaketet, Ipred, FRA, Acta mm. För att inte i sammanhanget ta in Alliansens strid för att via Lissabonfördraget än mer centralisera makten, dessutom till ett system som i hög grad arbetar i icke-demokratisk anda där presidenter tillsätts utan medborgarnas åsikter, där tjänstemän tillåts sätta agendan och styra utvecklingen, där övervakningshetsen om möjligt drivs ännu hårdare integriteten får stå tillbaka för kriget mot terrorismen.

Alliansen har en justitieminister som inte förstår begreppet rättssäkerhet och istället vill döma personer utan rättegång och förbjuda införsel av lagliga varor. De vill trakassera ungdomar i den eviga jakten på, av staten, vissa godtyckligt utvalda droger medan man gärna har statliga distributionsnät som för profitens skull tillhandahåller betydligt skadligare droger.

Alliansen har förvisso sänkt lite procentsatser men har inte på allvar tagit sig an de uppgifter som verkligen skulle göra skillnad i skapandet av arbetstillfällen. De är etatister som vill fortsätta reglera och gör inte något åt krångliga regelverk. Varför inte på allvar låta marknaden sköta balansen mellan utbud och efterfrågan på bland annat arbete. Istället för att göra det enklare för småföretagare införs särskilda regler och ytterligare byråkrati.

Alliansen har gjort lite för att minska den byråkratiska och planekonomiska strukturen och inte minst har vi har fortfarande världens högsta skatter. Planekonomin gör sig fortfarande gällande inom sjukvården och bostadssektorn som just därför inte fungerar särskilt väl.

Inte minst är det ju också så att alliansen i många frågor lagt sig platt för den socialdemokratiska världsbilden och gjort den till sin. Socialdemokrater må tvivla om äktheten i detta men liberaler ser med avsmak på hur så kallade liberala partier i alliansen köper vänsterns genusteorier, högskattepolitik och gigantiska offentliga sektor.

Som det ser ut visar Moderaterna sitt historiskt sanna ansikte och sin förlegade överklassmentalitet i vissa frågor och kombinerar detta med att anamma socialdemokratisk politik i frågor som rör medelklassen för att få behålla makten. Ingen rolig kombination.

Moraliska pekpinnar är det gott om och de har gjort lite för att höja nivån för den egna bestämmanderätten. Det kristna inflytandet i politiken borde stoppas NU. Alla pekpinnar i form av punktskatter borde avskaffats för länge sedan men tecknen i skyn för detta finns inte överhuvudtaget.

Med en stor offentlig sektor och en stark omfördelningsprofil kommer de offentliga utgifterna vara fortsatt höga och därmed kräva ett högt skatteuttag. Detta är svårare att bryta ju längre man väntar för ofrånkomligen står nästa särintresse på tur för att kompenseras och få sin del av de statliga välfärdslotteriet. Så fortsätter den eviga jakten på andras pengar.

Partierna till vänster har i alla fall en tanke om att hjälpa de svaga även om deras politik är kontraproduktiv i det långa loppet. Alliansen har dock fel politik och har inte genomfört många nödvändiga reformer utan på fokuserar att övertrumfa "utdelningen" till medelklassen och verkar struntar i de allra mest utsatta, i vissa fall med ytterst tveksamma argument. Innan man kräver svar av andra kanske det också är läge att analysera sin egen insats.

Att jaga sjuka med sin klantiga hantering och dåliga samarbete med Försäkringskassan och reta upp landets pensionärer har man i alla fall lyckats med. Man har dock tagit få ideologiska strider och står inte upp för individen. Skivindustrin går dock bra att bocka för så uppenbarligen är dessa viktigare. Att ha haft en folkhälsominister som representerar Kd får en att vilja emigrera lika starkt som att tvingas ha Mona Sahlin som statsminister.

Mitt hopp står bland annat till Piratpartiet. Oavsett om de kommer in i riksdagen eller inte har de varit en bidragande faktor till att ett antal viktiga frågor lyfts till ytan. De har även prioriterats och drivits av både Miljöpartiet och Vänstern.

Liberala reformer och skyddandet av den personliga integriteten kan komma från olika håll. Även om de borde vara fler finns det inom de flesta partier frihetsälskande och liberala människor. Trots allt. Den långsiktiga trenden ser ändå positiv ut. Värre stormar har svenskarna klarat och obehagligare politiker har medborgarna röstat bort.

__________
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: